Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

guniaaaaaa
7138 e479 390
Reposted fromjethra jethra viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
2539 449a 390

Jak to możliwe, że ciągle jesteś singlem? Jesteś taka fajna!

Reposted fromdilma dilma viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
2592 0294 390
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
0145 253a 390
Reposted fromtfu tfu viahidingtonight hidingtonight
guniaaaaaa
9241 4a51 390
Reposted fromelles elles viaAyumi Ayumi
guniaaaaaa
3520 5e8a 390
Reposted fromyikes yikes viaAyumi Ayumi
guniaaaaaa
4600 8ef1 390
Flicka_Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viaPolina Polina
guniaaaaaa
6561 8519 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
6031 fc6d 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
3127 e13d 390
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
8829 443f 390
Reposted fromstroschek stroschek viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa

Współczuję osobom, które źle oszacowały granice mojej cierpliwości.

— Aleksandra Steć.
guniaaaaaa

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

guniaaaaaa

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
guniaaaaaa
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
Ordinary life is not separate from the spiritual
— Anonymous
Reposted fromspiritual spiritual viaAmericanlover Americanlover
guniaaaaaa
4095 3b56 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
7840 466a 390

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

guniaaaaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
guniaaaaaa
7623 3929 390
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl