Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

guniaaaaaa
1457 822a 390
Reposted fromtfu tfu viaAmericanlover Americanlover
guniaaaaaa
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

guniaaaaaa
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
guniaaaaaa

October 24 2018

guniaaaaaa
6051 72d0 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viaadaaa93 adaaa93
guniaaaaaa
9722 9f90 390
London, UK
Reposted fromipo ipo viaantibia antibia
guniaaaaaa
6206 2dc2 390
guniaaaaaa
9211 f8cf 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
guniaaaaaa
3141 4875 390
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viatake-care take-care
guniaaaaaa
(…) bo przecież nie po to kładę się spać, by sny o wolności przerywały mi rozklekotane tramwaje. (…) I nie po to mam płuca, by je gwałcić fabrycznym dymem. (…) bo nie po to mam oczy, by je drażnić widnokresem z betonu. (…) I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— J. Borszewicz
Reposted fromchocoway chocoway viatake-care take-care
guniaaaaaa
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaantibia antibia
guniaaaaaa
0945 146a
guniaaaaaa
3644 cf86 390
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
guniaaaaaa
9064 b20c 390
guniaaaaaa
6336 ecbd 390
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover

October 17 2018

guniaaaaaa
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiamdreamer iamdreamer
guniaaaaaa
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
guniaaaaaa
9730 0ffc 390
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
guniaaaaaa
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl